Posts Tagged ‘la historia di O’

30 Jan

La histe/oria di O

Monday, January 30th, 2012 at 12:27 am
Category: Uncategorized

Облаци:
О-милостивени;
О-простени;
О-пушени;
О-парени
сънища…

(…не-видени – липсва прозорец)

Притъмнява:
приглушавам се.

Просвистява:
усмирявам те.

Припалваш;

париш;

палиш ми езика
във спиралата на тялото:

тялото на твоето отсъствие
е тялото ми с пет стени –
Батайски дим,
сгъстен като стъкло
без рамка,
без прозорец –
само-О-качен,
О-качествен
в О-кончателност

(кончина и окончание)

…и светла жар в устата,
парадокс от зима,
която присъства сама
и се пали сама
в червено-бялото
иззад сърцето
– О, ти…и теб,
през теб,
без теб…,

защо(то) те няма
високо в петата стена