10 Sep

Нечакан триптих

Saturday, September 10th, 2016 at 1:19 pm
Category: хайку атоми

Сюрреализмът на табелите,
тяло в сребърен неон –
вечер.

***

Носталгия:
вишните капят
нейде далеч.

***

Завъртат ме планети –
огън,
пясък,
влага,
сън,
скупчени в лилаво