Archive for February, 2012

07 Feb

Монолог: сняг и сутрин

Tuesday, February 7th, 2012 at 10:05 pm
Category: хайку атоми

Така бавен е снегът,

че дори прозорецът прикрива

таланта си да реже,

в бързината да се сгуши

 

***

Когато ябълката – нощ е с две половини:

чакане и нищета в нищото,

които няма кой да среже,

си възпитаваш самоомраза:

– Веднъж да стане само утрин!

 

***

Любовна нощ –

в дълбокото на глухотата

разслоена партитура на Бетховен

 

***

Да сготвиш недомлъвка –

то ще значи да мълчиш,

но не достатъчно;

мълвене

без да е навреме

02 Feb

Втори шанс за дишане

Thursday, February 2nd, 2012 at 9:44 pm
Category: Uncategorized

Правим любов –

растат глухарчета

в зимите.

Тялото ти е налято с тежест

както облаците се наливат

с буря,

затова ще завалиш в оргазма си

и аз ще бъда твоето притегляне,

съдът,

улукът,

фугата и плочките;

ще бъда всяка стая,

всяка твоя клетка –

всичките ти бесни тласъци.

Ще моля между стола и леглото

за студените крака около торса,

за глухото на всеки допир,

на всеки пръст в устата –

на бриза, който са ръцете ти…

Ти само трябва да отмиеш

йероглифа ми

за дишане.

От всяка плочка в банята,

от всеки фас,

протон,

ненужни мебели в стаята,

ненужен интериор

в кръвта на тялото.

Така ще имам дъх отново –

дъх през думи на бълнуване –

да дишам пак в латекса и тапетите,

когато е пресъхнала плътта ти от любов

и гърба си зазидаш в очите ми.