Archive for January, 2012

30 Jan

La histe/oria di O

Monday, January 30th, 2012 at 12:27 am
Category: Uncategorized

Облаци:
О-милостивени;
О-простени;
О-пушени;
О-парени
сънища…

(…не-видени – липсва прозорец)

Притъмнява:
приглушавам се.

Просвистява:
усмирявам те.

Припалваш;

париш;

палиш ми езика
във спиралата на тялото:

тялото на твоето отсъствие
е тялото ми с пет стени –
Батайски дим,
сгъстен като стъкло
без рамка,
без прозорец –
само-О-качен,
О-качествен
в О-кончателност

(кончина и окончание)

…и светла жар в устата,
парадокс от зима,
която присъства сама
и се пали сама
в червено-бялото
иззад сърцето
– О, ти…и теб,
през теб,
без теб…,

защо(то) те няма
високо в петата стена

26 Jan

Звук. Глас (на всеки 5 минути)

Thursday, January 26th, 2012 at 7:48 pm
Category: хайку атоми

[26.01.2012 04:10]

 

Гласът…гласът…

слепота изплува ниско в слънцето;

тихо…тихо непоносимо

 

[04:17]

 

Морето стъпва като котка

право в шума на устата ти

 

[04:22]

 

Зимата ме спъва в прибоя

на непроизносимо изречение

 

[04:28]

 

Проглеждаш в Нищото:

непосилно звучен сън,

икона килната

на твоето преддверие,

на твоята Вътрешност

 

[04:33]

 

Ти си нещо безименно,

нещо като кратер,

вик,

нещо като идол за безсънници

 

[04:46]

 

Когато мълчиш над цигарата,

ти си грохот

от говорене и чакане:

търпеливо чакаш да се съмне

в градината на изживяното

 

[04:53]

 

Шепот като граница:

тънка нишка притъмняло,

ненаписана книга на пясък –

едно приближило отсъствие

 

[05:00]

 

Ти си паузата над празното,

замръзналата гласна в партитурата

и стиснатите устни –

ръцете се разделят още в гърлото

 

[05:06]

 

Рев:

подгизнал в топлата вода

от жар студена;

приковани облаци между гърдите

 

[05:15]

 

Танцът на гласа е три сълзи

и Зевс един, за да те буди,

когато свечеряваш някой собствен мит

и сгъваш някой идещ ден

като мълчание