25 Aug

Извън-

Thursday, August 25th, 2011 at 10:49 pm
Category: Uncategorized

Извънжанрово,

извънсюжетно

се задъхват прозорците

зад клепки

от хрупкавите цветове на лятото

[…]

Извънцветово,

извънсюжетно

десетина цигари си плачат

и още толкова звезди обгарят шепите

на водния дим под езика…

Tags: , , , , , , ,