27 Aug

[лято, ветровито след-пладне]

Saturday, August 27th, 2011 at 2:20 pm
Category: хайку атоми

Пладне –

спяща улица

в третото око на бриза