26 Aug

[лято, нощта напредва]

Friday, August 26th, 2011 at 12:36 am
Category: хайку атоми

Сълза прозира

в камък –

бялата метаморфоза…