25 Aug

[нощ, лято]

Thursday, August 25th, 2011 at 11:25 pm
Category: хайку атоми

Часът на зноя

е търговец

на самотни блаженства

и време за усмихване